top of page

 MOTION תקנון

הקפאת מנוי

 • המנויים אינם ניתנים להקפאה. במקרים חריגים, פנו אלינו.

ביטול מנוי

 • ניתן לבטל מנוי בהתראה מראש (רק לפני תאריך החיוב) והזיכוי יבוצא לפי משך המנוי בפועל (לדוגמה: מנוי של 3 חודשים שבוטל לאחר חודש יחוייב לפי תעריף של חודש).
   

 • כרטיסיות לא ניתנות לביטול או העברה.
   

 • ניתנות להקפאה של עד שבועיים במקרים חריגים והתראה מראש.

הרשמה לשיעורים

ניתן לבטל הרשמה עד שעה וחצי לפני לפני זמן ההתחלה בשיעורי הערב ועד 12 שעות לפני שיעורי הבוקר. 

בעלי כרטיסיה אי ביטול יהווה חיוב אוטומטי של השיעור - היו אחראים.

לבעלי מנויים חודשיים ינתן קנס סמלי, שיוסבר באופן פרטני במקרה הצורך, אנא הימנעו מכך.

השתתפות בשיעורים

 1. עלי לעקוב אחר ההוראות ולא לבצע מה שלא נאמר והוסבר לי בפירוש.
   

 2. עלי לעדכן את המדריכים בכל כאב או שינוי במצב הגופני במידה והוא משתנה במהלך האימון או בין האימונים.
   

 3. בשיעורים מוצגים תרגילים ברמות קושי שונות - באחריותי לבחור את התרגיל המתאים לי לפי
  יכולתי ביום הנתון ולהתייעץ עם המדריך במידה ואיני בטוח.

   

 4. כל פעילות שאני מבצע בסטודיו שלא במהלך השיעור הינה באחריותי בלבד.
   

 5. עלי להגיע בזמן. החימום הינו שלב קריטי לבטיחות בתרגול, במקרה של איחור, ההשתתפות באימון תהיה נתונה באישור המאמן במקום.

bottom of page